skip to Main Content
info@stressbehandlingskonferencen.dk
FORMÅL

Stressbehandlingskonferencen har til formål at samle forskere og praktikere, som arbejder med forebyggelse- og behandling af stress i Denmark.

Ønsket med konferencen er at sikre vidensdeling, udvikling og debat, samt skabe rum for at kvalificere og videreudvikle forebyggende interventioner og behandlingsmetoder på området.

Konferencen afholdes for fjerde gang 24.-25. januar 2019 og har de tidligere år været en stor succes. I 2018 og 2017 var næsten 500 deltagere samlet og i 2016 300 deltagere. Begge år var konference pladserne helt udsolgt.

Konferencen i 2019 forløber over to dage. Den første dag fokuserer på at forstå, forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen med udgangspunkt i forskning og praksis, mens den anden dag fokuserer på nyeste forskningsbaserede viden indenfor bredere forebyggelsestiltag og den kliniske stressbehandling.

Konferencen appellerer bredt til både forskere og praktikere indenfor feltet og søger at skabe og vedligeholde et fagligt stærkt forum, hvor fagpersoner fra hele Danmark kan mødes for at holde sig opdateret på den nyeste forskningsbaserede viden om stress, stressforebyggelse og stressbehandling.

Stressbehandlingskonferencen understøtter faglige netværk mellem forskere og praktikere og bidrager til udviklingen af evidensbaseret stressbehandling og organisatoriske interventioner mod stressforebyggelse og – håndtering

Vi arbejder løbende med konferencens form og indhold. I 2019 arbejder vi på at gøre konferencen mere bæredygtig og eks. begrænse omfanget af tryksager og plastaffald, dette vil betyde ændringer fra konferencens hidtidige format.

Vi håber du som deltager er åben overfor nogle (måske) utraditionelle løsninger og kan som eksempel nævne at forplejningen i 2019 vil være vegetarisk.

Back To Top